Postęp prac

02 maja 2016 – 08 maja 2016

W dniach od 02.05.2016 r. do 08.05.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • nasypy - km 563+150 - 563+900, km 572+260 - 572+612, droga gminna Radwany - Wyszomierz, droga zbiorcza DZ-2,
 • wymiana gruntów nienośnych - km 571+870 - 572+185,
 • materac wzmacniający nasyp - km 572+185 - 572+260,
 • warstwa mrozoochronna - km 568+600 - 568+950.

 

Roboty mostowe:

25 kwietnia 2016 – 01 maja 2016

W dniach od 25.04.2016 r. do 01.05.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 569+650 - 570+150,
 • nasypy - km 562+850 - 562+950, km 572+260 - 572+612, droga gminna Radwany - Wyszomierz,
 • wymiana gruntów nienośnych - km 571+870 - 572+185,
 • stabilizacja GWN - km 568+800 - 568+900,
 • materace wzmacniające nasyp - km 572+185 - 572+260, km 572+600 - 572+650,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 568+800 - 570+800,
 • humusowanie skarp i rowów - km 564+725 - 564+975.

 

21 marca 2016 – 27 marca 2016

W dniach od 21.03.2016 r. do 27.03.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 564+500 - 565+000,
 • nasypy - km 562+950 - 565+000, km 567+675 - 567+725, km 572+260 - 572+750, droga gminna Radwany Zaorze - Wyszomierz, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-2,
 • wymiana gruntów nienośnych - km 572+030 - 572+185,
 • warstwa odsączająca - km 568+000 - 568+370,
 • podbudowa z kruszywa łamanego - km 562+150 - 562+770, km 566+600 - 567+100.

 

Roboty mostowe:

01 marca 2016 – 15 marca 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Jednak ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, za zgodą Inżyniera, Wykonawca w okresie od 01.03.2016 do 15.03.2016 kontynuował roboty ziemne, drogowe i mostowe.

 

Roboty drogowe:

15 lutego 2016 – 29 lutego 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w okresie od 15.02.2016 do 29.02.2016 kontynuował roboty.
Wykonawca wykorzystuje sprzyjające warunki atmosferyczne w lutym br. I prowadzi roboty mostowe oraz budowę nasypów:

 

Roboty drogowe:

Strony