Postęp prac

21 marca 2016 – 27 marca 2016

W dniach od 21.03.2016 r. do 27.03.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

  • wykopy - km 564+500 - 565+000,
  • nasypy - km 562+950 - 565+000, km 567+675 - 567+725, km 572+260 - 572+750, droga gminna Radwany Zaorze - Wyszomierz, droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, drogi zbiorcze DZ-1, DZ-2,
  • wymiana gruntów nienośnych - km 572+030 - 572+185,
  • warstwa odsączająca - km 568+000 - 568+370,
  • podbudowa z kruszywa łamanego - km 562+150 - 562+770, km 566+600 - 567+100.

 

Roboty mostowe:

01 marca 2016 – 15 marca 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Jednak ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, za zgodą Inżyniera, Wykonawca w okresie od 01.03.2016 do 15.03.2016 kontynuował roboty ziemne, drogowe i mostowe.

 

Roboty drogowe:

15 lutego 2016 – 29 lutego 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w okresie od 15.02.2016 do 29.02.2016 kontynuował roboty.
Wykonawca wykorzystuje sprzyjające warunki atmosferyczne w lutym br. I prowadzi roboty mostowe oraz budowę nasypów:

 

Roboty drogowe:

01 lutego 2016 – 14 lutego 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w okresie od 01.02.2016 do 14.02.2016 kontynuował w ograniczonym zakresie, głównie przy obiektach mostowych:

Roboty mostowe:

18 stycznia - 31 stycznia 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w okresie od 18.01.2016 do 31.01.2016 kontynuował w niewielkim zakresie roboty montażowe, zbrojarskie i pomocnicze przy obiektach mostowych:

28 grudnia 2015 – 17 stycznia 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w okresie od 28.12.2015 do 17.01.2016 kontynuował w niewielkim zakresie roboty montażowe, zbrojarskie i pomocnicze przy obiektach mostowych:

Strony