Postęp prac

21 grudnia - 27 grudnia 2015

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w tygodniu od 21.12 do 27.12 kontynuował w niewielkim zakresie następujące roboty:

Roboty drogowe:

  • wykopy - km 563+325 - 563+375,
  • nasypy - km 561+350 - 563+100,
  • sączki podłużne - km 574+200 - 574+400.

 

Roboty mostowe:

Strony