Postęp prac

4 maja – 10 maja 2015

W tygodniu od 04.05 do 10.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Wywożenie karpin – km 567+950 – 568+200, km 571+300 – 571+950,

- Odhumusowanie – km 563+350 – 563+600, km 563+780 – 563+810, km 564+375 - 564+475, 575+080 – 575+250,

- Zasypywanie oczka wodnego – km 575+120 – 575+200,

- Roboty ziemnie – wykopy, nasypy – km 564+500 – 564+935,

- Zbiornik ZR-02 – km 564+825,

- Wykop pod zbiornik – układanie bentomaty,

- Wykop pod zbiornik ZRI-03 – wykopy pod zbiornik – km 566+000.

27 kwietnia – 3 maja 2015

W tygodniu od 27.04 do 03.05 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Zrębkowanie gałęzi, wywożenie pni – km 563+300 – 563+725, km 571+000 – 572+600,

- Odhumusowanie – km 563+400 – 563+800,

- Roboty ziemnie – wykopy, nasypy – km 564+525 – 564+950,

- Zbiornik ZR-02 – km 564+825,

- Wykop pod zbiornik, profilowanie i odwodnienie dna zbiornika,

- Zbiornik ZRI-03 – wykopy pod zbiornik – km 566+000.

20 kwietnia – 26 kwietnia 2015

W tygodniu od 20.04 do 26.04 Wykonawca realizował następujące roboty:

- Karczowanie pni – km 563+300 – 564+700, km 566+400 – 566+900,

- Zrębowanie gałęzi – km 561+040 – 562+800, km 564+300 – 565+600, km 571+000 – 571+950,

- Odhumusowanie – km 564+475 – 564+600, km 564+840 – 564+950, km 573+400 – 573+500 i MOP Ostrożne,

- Roboty ziemne – wykopy, nasypy – km 564+700 – 564+950,

- Zbiornik ZR-02 – wykop pod zbiornik – km 564+825,

- Rozbiórka ogrodzeń – km 567+000, km 574+175 – 574+700, km 575+000 – 575+200.

Strony