Postęp prac

18 stycznia - 31 stycznia 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w okresie od 18.01.2016 do 31.01.2016 kontynuował w niewielkim zakresie roboty montażowe, zbrojarskie i pomocnicze przy obiektach mostowych:

28 grudnia 2015 – 17 stycznia 2016

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w okresie od 28.12.2015 do 17.01.2016 kontynuował w niewielkim zakresie roboty montażowe, zbrojarskie i pomocnicze przy obiektach mostowych:

21 grudnia - 27 grudnia 2015

Zgodnie z Warunkami Kontraktu od dnia 15.12.2015 r. do dnia 15.03.2016 r. następuje przerwa w realizacji robót z uwagi na warunki zimowe.
Za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca w tygodniu od 21.12 do 27.12 kontynuował w niewielkim zakresie następujące roboty:

Roboty drogowe:

  • wykopy - km 563+325 - 563+375,
  • nasypy - km 561+350 - 563+100,
  • sączki podłużne - km 574+200 - 574+400.

 

Roboty mostowe:

Strony