Postęp robót

Prace nad Projektem „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00” postępują.

Aktualnie prowadzone są roboty w zakresie:

- odhumusowania terenu,
- profilowania i zagęszczania podłoża pod nasyp,
- wyburzania budynków do tego przeznaczonych,
- robienia wykopów pod zbiorniki odparowywalne,
- porządkowania terenu po karczowaniu drzew.

Zobacz zdjęcia w galerii zdjęć: Postęp prac 15/04/2015