Ruch drogowy

W ciągu najbliższych dni Wykonawca będzie montował oznakowanie czasowe wjazdów i wyjazdów z budowy na drogi publiczne.