Usuwanie usterek

W okresie styczeń – marzec 2019, ze względu na warunki zimowe, Wykonawca nie prowadził robót poprawkowych.
Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych, od kwietnia 2019, Wykonawca wznowił usuwanie usterek, zarówno zgłoszonych przez Nadzór, jak i usterek z listy załączonej do Świadectwa Przejęcia m.in.:

  • usunięcie drobnych usterek w oznakowaniu pionowym
  • odnowienie konstrukcji pamiątkowych tablic unijnych
  • likwidacja rozmyć skarp nasypów przy trasie głównej i niektórych drogach poprzecznych
  • naprawa obróbki blacharskiej dachu budynku toalet na MOP Ostrożne
  • lokalna naprawa wygrodzeń herpetologicznych
  • poprawienie stanu nawierzchni z kruszywa niektórych odcinków dróg dojazdowych