Usuwanie usterek

Do dnia 31.07.2019 Wykonawca zakończył usuwanie usterek z wykazu stanowiącego załącznik do Świadectwa Przejęcia. Było to głównie koszenie skarp, rowów i powierzchni płaskich, poprawienie i uzupełnienie poboczy na trasie głównej i drogach bocznych, naprawa rozmytych skarp nasypów. Wymiana i uzupełnienie nasadzeń zieleni drogowej będzie wykonane do 30.09.2019.

Jednocześnie, dnia 26.07.2019 Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydanie przez Inżyniera Świadectwa Wykonania. Jest to dokument poświadczający, że wszelkie prace na Kontrakcie zostały wykonane. Aktualnie wniosek jest rozpatrywany.