Zakończenie prac Komisji Odbioru Robót

W dniu 15.10.2018 r. zakończyła swoje prace Komisja Odbioru Robót powołana przez Dyrektora Oddziału Białystok GDDKiA i protokolarnie odebrała wykonane roboty na odcinku drogi S8 od granicy woj. Mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa.
W dniu 17.10.2018 r. , zgodnie z wymaganiami kontraktu, Inżynier Kontraktu wydał dla Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. Od tego dnia w/w odcinkiem drogi S8 administruje GDDKiA, a Wykonawca przystąpił do usuwania stwierdzonych usterek w robotach drogowych i mostowych.