Zakończenie realizacji robót

Do dnia 15.08.2018 Wykonawca zakończył realizację zasadniczych robót kontraktowych i dodatkowych. Aktualnie prowadzone jest usuwanie usterek i drobnych prac zaległych.