Zawansowanie

 

Zaawansowanie prac na dzień 15.08.2018 r.:

Finansowe:

 • Zaakceptowana kwota kontraktowa: 369.844.545,00 PLN (netto) - 100,00 %,
 • Zaawansowanie finansowe prac: 371.526.289,36 zł (netto) - 100,45 %

 

Rzeczowe:

 • Branża drogowa - 100,00%
 • Branża mostowa - 100,00%
 • Branża elektroenergetyczna - 100,00%
 • Branża hydrotechniczna - 100%
 • Branża wodociągowo-kanalizacyjna - 100,00%
 • Branża gazowa - 100%
 • Branża telekomunikacyjna - 100,00%

 

Czasowe:

 • Termin ukończenia prac - 15.08.2018 r. - 100,00 %
 • Zaawansowanie czasowe od rozpoczęcia prac (15.03.2015 r.) - 1249 dni.

 

SCHEMATY LINIOWE POSTĘPU ROBÓT:

 

Schematy postępu prac nad obiektami mostowymi: