Zawansowanie

 

Zaawansowanie prac na dzień 31.08.2017 r.:

Finansowe:

 • Całkowita wartość inwestycji: 369.844.545,00 PLN (netto) - 100 %,
 • Zaawansowanie finansowe prac: 326.127.590,08 zł (netto) - 88,18 %.

 

Rzeczowe:

 • Branża drogowa - 78%
 • Branża mostowa - 93%
 • Branża elektroenergetyczna - 87%
 • Branża hydrotechniczna - 88%
 • Branża wodociągowo-kanalizacyjna - 88%
 • Branża gazowa - 100%
 • Branża telekomunikacyjna - 89%

 

Czasowe:

 • Przewidywany termin ukończenia prac - 15.11.2017 r.
 • Zaawansowanie czasowe od rozpoczęcia prac (15.03.2015 r.) - 901 dni.

 

SCHEMATY LINIOWE POSTĘPU ROBÓT:

 

Schematy postępu prac nad obiektami mostowymi: