Zawansowanie

 

Zaawansowanie prac na dzień 28.02.2017 r.:

Finansowe:

 • Całkowita wartość inwestycji: 369.844.545,00 PLN (netto) - 100%,
 • Zaawansowanie finansowe prac: 263.538.664,87 zł (netto) - 71 %.

 

Rzeczowe:

 • Branża drogowa - 56%
 • Branża mostowa - 80%
 • Branża elektroenergetyczna - 74%
 • Branża hydrotechniczna - 83%
 • Branża wodociągowo-kanalizacyjna - 83%
 • Branża gazowa - 100%
 • Branża telekomunikacyjna - 39%

 

Czasowe:

 • Przewidywany termin ukończenia prac - 15.07.2017 r.
 • Czas na wykonanie inwestycji - 22 miesiące (28 miesięcy wliczając okresy zimowe),
 • Zaawansowanie czasowe od rozpoczęcia prac (15.03.2015 r.) - 550 dni.

 

SCHEMATY LINIOWE POSTĘPU ROBÓT:

 

Schematy postępu prac nad obiektami mostowymi: