Zmiana organizacji ruchu - 09.08.2017

W dniu 09.08.2017 r. przełączono ruch z istniejącej DK8 na nową jezdnię lewą od km 573+200 (przejazd przez MOP) do km 575+955 (połączenie z obwodnicą Zambrowa). Pozwoli to na dokończenie robót drogowych w rejonie obiektu PZ-14 i PZ-14A w km 573+595. Prosimy o zachowanie ostrożności.