Zmiana organizacji ruchu - 17.07.2017

W dniu 17.07.2017 r. przełączono ruch z istniejącej drogi DK8 na nową jezdnię lewą S8 od km 561+800 (obiekt PZ-2) do km 565+850 z ominięciem miejscowości Wyszomierz Wielki. Pozwoli to na dokończenie robót drogowych i mostowych w rejonie obiektu PZ-2 - jezdnia prawa.
Prosimy o zachowanie ostrożności.