Zmiana organizacji ruchu - 22.12.2017 r.

W dniu 22.12.2017 ok. godz.16.00 wprowadzono ruch na dwie jezdnie główne drogi ekspresowej S8 na całej długości. Ze względu na konieczność wykonania drobnych robót wykończeniowych prędkość została ograniczona do 100 km/h. Prosimy o zachowanie ostrożności.