Zmiana organizacji ruchu - 23.12.2016 r.

W dniu 23.12.2016 o godzinie 11:30 przełączono ruch z istniejącej drogi DK8 na nową prawą jezdnię S8 od km 564+300 do km 568+500. Pozwoli to na kontynuowanie robót przy obiektach PZ-6 (strona lewa) i PZ-6A oraz przystąpić do przebudowy jezdni DK8 w rejonie miejscowości Szumowo. Prosimy o zachowanie ostrożności.