Zmiana organizacji ruchu - 31.08.2017

W dniu 31.08.2017 r. zmieniono dojazddo m. Szumowo z drogi S8. Obecnie dojazd jest zapewniony poprzez nawy wiadukt WD-5 nad trasą S8, a stary wjazd ulegnie przebudowie i będzie dostępny tylko z drogi zbiorczej.